Mindfulness - denne side er under udarbejdelse

Ro, tid og nærvær...det er gevinsten ved mindfulness. 

Mindfulness handler om at acceptere livet med det der er, uden at dømme sig selv.

Jeg tilbyder stress-forebyggende workshops til både virksomheder og private samt individuel stressforebyggelse.