Mindfulness

Ro, tid og nærvær...det er gevinsten ved mindfulness. 

Mindfulness handler om at acceptere livet med det, der er, uden at dømme sig selv.

Jeg tilbyder stress-forebyggende workshops til både virksomheder og private samt individuel stressforebyggelse.